Tilbage Den Sociale Udviklingsfond

Bredt ejerskab gennem god implementering

Kunde: Den Sociale Udviklingsfond År: 2017-2018

For Den Sociale Udviklingsfond (SUF) har vi været tovholder og udviklet metoder og værktøjer i implementeringen af et nyt it-baseret dokumentations-system. SUF er en nonprofit almennyttig fond med 23 specialiserede afdelinger i Danmark. Deres ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.

Vores tilgang:

I perioden 2008-2014 fulgte vi 17 tilfældigt udvalgte unge, der alle blev indskrevet i SUF i 2008. Formålet var at belyse de unges udvikling og få et indblik i, hvad der virker -og hvad der ikke virker i SUF’s udviklingsarbejde.

Det leverede vi:

SocialRespons leverede nye perspektiver på dokumentation herunder nye måder at dokumentere på i hverdagen.