ivermectin use in pregnant animals farmacia guadalajara ivexterm precio como tomar ivermectina 6 mg 4 comprimidos how much ivermectin paste to give a dog ivermectina e meningite ivermectin drench for goats barato ivert como usar simpiox gotas

Evaluering af innovation skal skabe læring undervejs

Evaluering af innovation skal understøtte nysgerrighed, læring og omstillingsparathed i processen

Innovationsprocesser er af natur eksperimenterende og foranderlige. Alt fra samarbejdspartnere til målgrupper og målsætninger kan flytte sig løbende, og derfor må evalueringen af innovationens resultater være tilsvarende fleksibel. Ønsket om at måle effekt, må ikke skygge for nysgerrigheden og omstillingsparatheden i en innovationsproces.

I SocialRespons lægger vi derfor vægt på, at evalueringer skal skabe læring undervejs i det foranderlige forløb og bidrage til, at beslutninger om f.eks. retningsskift kvalificeres. Evaluering skal startes tidligt, foregå løbende og systematisk. Vi har erfaring med, at oplevelsesbaserede kvalitative metoder er særligt velegnede, når det kommer til at evaluere innovative tiltag. Hvad oplever de involverede at have fået ud af at arbejde med et nyt tiltag? I hvor høj grad er tiltaget taget i brug? og hvad har det skabt af inspiration og motivation for forandring? Det er er nogle af de spørgsmål vi stiller i evalueringen af en innovationsproces. Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation med innovationsevaluering.