Tilbage DFUNKs projekt Makker-par

DFUNKs projekt Makker-par kan lære os om arbejdet med frivillige mentor-relationer

I Makker-par lægger DFUNK vægt på gensidighed i relationen - og andre kan måske lære af deres erfaringer

DFUNK har igennem de seneste tre år arbejdet med projekt Makker-par, der skaber makkerskaber mellem unge med flygtningebaggrund og unge, der typisk er født i Danmark og har erfaring med det danske uddannelsessystem. Det har skabt givende makkerskaber, som har hjulpet de unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse – men samtidig har det skabt relationer, som generelt opleves som givende for begge parter. Præcis gensidigheden fremstår som det, der gør Makker-par til en succesfuld indsats.

Vi vil her fremhæve tre virkemidler, som DFUNK har brugt, og som har bidraget til at gøre relationen givende for begge parter. 

1. Grundig match-proces, hvor der matches efter interesser, men også ud fra personlighed og den enkeltes forventninger til makkerskabet, fx hvad makkerne har lyst til at mødes om, hvor tit mv. 

2. Fokus på det sociale med budget til at lave sociale aktiviteter sammen som led i at opbygge relationen. 

3. Et gennemgående fokus på ordbrug og formidling mhp. at rammesætte relationen: dvs. at kalde det På vej-makkere og Vis vej-makkere og Makker-par fremfor mentor-mentee og have en stærk fortælling om, at der er tale om en gensidig relation, som er til for begge parter, og at det for nogen fx. kan blive til et venskab.

I vores evaluering af og vidensopsamling omkring Makker-par kan du læse alle virkemidler i indsatsen.
Læs mere her.

Makkerparrene er “mødtes om noget” – nemlig at styrke på vej makkerens vej mod uddannelse og job. Det har imidlertid ikke været formidlet som en hjælperelation, men som en fælles opgave – og det har været kombineret med det sociale element i indsatsen. 

DFUNKs gennemgående fokus på de fokuserede og håndholdte match har bidraget til at skabe gode match. Der har også været match, der ikke var gode. På samme måde som det ses, når der arbejdes med datingmatch :-). For at imødekomme dette arbejder DFUNK med et fokus på opfølgning og med, at det er ok at skifte makker. Endelig har der i indsatsen været et tilbud om aktiviteter på tværs af Makker-par, så et evt. behov for yderligere udvidelse af netværk kan ske på andre måder. 

Læs mere om Makker-par og evalueringen her