can you get ivermectin in mexico kop quanox invertex medicamento precio ivermectina nome referencia is ivermectin prescription only australia is antivert an over the counter medicine contraindicaciones de la ivermectina gotas ivera 12
Tilbage Redens kvinder

Hvordan bygger Reden bro til naboer og donorer?

Fortællinger og illustrationer på metrobyggeriets hegn i samarbejde med kvinder fra Reden

I projekt ’Den yderste bastion’ formidler vi ti kvinder fra Redens egne historier på to måder – dels en skriftlig fortælling, dels en kunstnerisk fremstilling.

Et socialt tilbud har ofte den udfordring, at over for udefrakommende interessenter – naboer, donorer, myndigheder mv. fremstår menneskerne i målgruppen med ét ansigt – fx. kvinder i misbrug og prostitution. Med dette projekt forsøger vi at vise særligt lokalområdet, at de kvinder, der kommer i Reden, har tusindvis af spændende og meget forskellige historier, visioner, drømme og interesser. Ved at åbne op for disse historier ønsker vi at nuancere billedet af hvem der kommer i Reden for derved at gøre det nemmere at bygge bro til fx naboer.

De skriftlige fortællinger bliver til gennem samtaler og interview med kvinderne, der fortæller en historie, som de finder væsentlig i deres liv. Det er kvinderne selv, der vælger, hvilken historie de vil fortælle og hvorfor. Historien afspejler noget af det, de finder relevant i livet og siger derfor noget, om hvem de er.

De ti kvinder bag de skrevne fortællinger vil blive portrætteret gennem illustrationer i skitseform. Skitserne vil ikke fremstille kvindernes faktiske udseende, men være en illustration af hvad de fortæller, og hvad de lægger vægt på i livet. Afsluttende skal der afholdes en fernisering sammen med kvinderne på et lokalt galleri, og fortællingerne og illustrationerne skal udstilles på fx Metrohegnet ved Sønder Boulevard.