where can i find ivermectin in south africa oms et ivermectine ivermectina crema nombre comercial mexico dose de ivermectina para carrapatos em ces como tomar ivermectina gotas en adultos febantel pirantel praziquantel ivermectina durvet ivermectin for humans can you overdose cattle on ivermectin

Co-evaluering i socialt arbejde - med borgerne som medskabere

Co-evaluering er en bredt forankret evaluering, som involverer medarbejdere, borgere og partnere i udviklingen af praksis.

Co-evaluering er betegnelsen for en evalueringsmetode, hvor indhentning og analyse af data sker i samspil med involverede interessenter og medarbejdere. Det giver mulighed for en bredt forankret evaluering med borgerne som medskabere. Tanken er at kun ved at involvere medarbejderne og borgerne i udviklingen af ny praksis kan de blive en meningsfuld og værdiskabende del af den nye virkelighed, som evalueringen skal være med til at skabe. Se vores principper for evaluering her.

Co’et dækker både over community og coorperation og er inspireret af participatory evaluation, forskningscirkler og borgerinddragelse. Metoden er udviklet af SocialRespons og anvendt med succes i en lang række evaluerings- og udviklingsforløb på det sociale område.

Selve forløbet kan se forskelligt ud alt efter, hvor det tages i brug, men det centrale i metoden er, interessenter og deltagere på en workshop er med til at kvalificere indhentning og analyse af data, og at de kollektivt producerer viden og udvikler praksis. Workshoppen samler f.eks. borgere, virksomheder, eksperter, projektledere, lokale embedsmænd, lokalpolitikere mv. til co-evaluering af den værdiskabelse, der er sket i forbindelse med en indsats eller et projekt .

Co-evaluering er særligt velegnet til evaluering af socialt arbejde, fordi

Se et eksempel på denne ydelse her.