Tilbage Evaluering med blik for forankring

Evaluering med blik for forankring

Vi har netop afsluttet evalueringen af projektet Aftenskolemakker. I evalueringen har vi – ud over værdi, virkemidler og resultater – haft fokus på at skabe læring og få indblik i forankringsmuligheder. Det har vi gjort ved at prioritere flere interview med medarbejdere og ledere fra de respektive organisationer samt afholde løbende læringsmøder, således at viden fra evalueringen blev bragt i spil hos praksis- og ledelsesaktører og projektgruppen undervejs. Her er der skabt læring, der har betydet, at der løbende er fundet løsninger på de praktiske dilemmaer, som har vist sig i projektperioden og som kunne understøtte forankring af indsatsen på sigt.

Et vigtigt output fra projektperioden er, at de gode resultater og læringen har bidraget til, at indsatsen fortsætter, som en del af driften i socialpsykiatrien i Københavns Kommune.

Om Aftenskolemakker
Aftenskolemakker er en indsats for mennesker med psykiske sårbarheder, som har lyst til at deltage i en aftenskoleaktivitet hos AOF. Formålet er, at mennesker med psykiske sårbarheder kan deltage i aftenskoleaktiviteter på lige fod med andre kursusdeltagere. For at støtte deltagelse på et kursus gives økonomisk støtte til kurset, mens deltageren indgår i et makkerskab med en medkursist, som giver praktisk hjælp og mellemmenneskelig opbakning.

Aftenskolemakker bidrager til recovery-processen for mennesker med psykiske sårbarheder
Evalueringen viser, at Aftenskolemakker bidrager til recovery-processen for mennesker med psykiske sårbarheder. De får mulighed for at rykke et lille skridt videre i deres liv. I en retning, hvor de kan indgå i flere ‘almindelige’ hverdagsaktiviteter og hvor psykisk lidelse og sårbarhed ikke er en del af aktivitetens fælles rum. Dette gør sig både gældende for dem, som deltager i et aftenskolekursusforløb, men også for dem, der blot får tilbudt et kursus, men som ikke deltager. Væsentligt for begge er, at det giver et psykisk boost at se sig selv, som en del af et interessefællesskab i civilsamfundet. Dem der deltager på kurserne oplever, at det er trygt at deltage, de får et tilhørsforhold til et ligeværdigt og rummeligt fællesskab i en civilsamfundskontekst og deres psykiske velbefindende bliver bedre. Dem der ikke deltager på kurserne, begynder at gøre sig tanker om aktiviteter, der rækker ud over en behandlerkontekst og får herved åbnet op for nye refleksioner om sig selv, der kan give tro, håb og motivation for fremtiden.

Det glæder os derfor, at vi – gennem synliggørelse af de gode resultater samt fokus på læring og forankringsmuligheder – har kunne bidrage til, at indsatsen fortsætter hos AOF og i Socialpsykiatrien i Københavns Kommune.

Aftenskolemakker er et projektsamarbejde mellem AOF Frederiksberg København, DepressionsForeningen, og Frinova under Socialpsykiatrien i Københavns Kommune.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løb fra efteråret 2018 – maj 2020.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte projektansvarlig for evalueringen seniorkonsulent Charlotte Bech Lau på charlotte@socialrespons.dk eller 22 95 88 39.