Evalueringsprincipper

Vores principper for evaluering

For at sikre, at den enkelte evaluering skaber mest mulig værdi i alle led af et projekt eller en indsats, bygger vi altid vores evalueringer på disse fire principper: