Gode delmål


Tager udgangspunkt i hverdagen

Delmål er de mål, som borgeren vil arbejde med i hverdagen for at komme derhen hvor han/hun gerne vil. Hvad er den første – måske meget lille ting der skal fokus på?

Giver lyst til (og mulighed for) opfølgning

Der skal være lyst til og mulighed for at vende tilbage til delmålet, og se om det er opnået. Det vil ske, hvis delmålet er relevant og attraktivt. Det skal også være muligt at følge op på delmålet. Det kræver at det er tydelige mål, der arbejdes med. Dvs. et godt delmål er ikke at borgeren/jeg opnår øget selvværd – for hvordan kan man se at borgeren har flyttet sig i forhold til det? Men derimod at borgeren/jeg skal komme glad hjem fra uddannelse tre ud af fem dage om ugen – her vil det være nemt at gå til samt synligt hvornår forandringen sker.

Hænger sammen med en planlagt og beskrevet indsats

Et godt delmål står aldrig alene. Det følges op af en beskrivelse af de metoder I sammen vil bruge for at nå målet. Det kan både være en beskrivelse af jeres metoder og af borgerens indsats – dvs. de små ting borgeren skal arbejde med og støttes til at arbejde med. Et delmål bliver først rigtig relevant at arbejde med når metoderne beskrives – for det muliggør at I kan tage stilling til, om I valgte den rette metode – eller om I skal prøve andre tilgange/metoder.

Er Formuleret som mål

Mange mål er ofte ikke formulerede som mål. Det bliver derimod formuleret som det, der skal gøres – en aktivitet, for eksempel at borgeren skal arbejde på at komme i værestedet. Et bedre formuleret mål er en beskrivelse af hvordan situationen er, når han/hun har nået målet. Det er for eksempel at borgeren deltager i aktiviteter i værestedet med støtte.

Ses som en del af en helhed og bevæger sig i en cyklus

I socialpædagogisk arbejde ser vi på borgeren ud fra et helhedsperspektiv og ud fra en bevidsthed om at udfordringer ikke skal ses isolerede. I den situation kan det virke forkert kun at skulle dokumentere ift. få meget specifikke mål. Derfor er det også vigtigt at delmålene altid ses som en del af helheden. Hvordan hænger delmålene sammen med et større mål og med den samlede indsats?

Og samtidig at de er en del af en dynamisk cyklus, hvor I sammen med borgeren, finder nye sider, styrker, udfordringer, som har indflydelse på delmålene. Måske noget der gør, I kan komme længere med nogle af delmålene eller noget der gør at et delmål ikke er det rette – og at I derfor må formulere et nyt mere relevant delmål. Hvis I hele tiden sørger for at se delmålene som en del af helheden, vil I i mindre grad opleve at de bliver reducerende i forhold til en helhedsorienteret indsats.