Hvad gør vi

Evaluering

Vi laver evalueringer, der kvalificerer projekter og skaber viden, der kan udvikle det sociale område. Vores kernekompetence er at sikre læring gennem et fortløbende tilbagespil af indsamlet data og viden, så evalueringen bruges aktivt og som en del af udviklingen af indsatsen eller projektet. Vi følger oftest en indsats fra start til slut. Vores anbefalinger til forandring er præget af en dyb forståelse og respekt for de mennesker, der skal ændre praksis.  Vi er specialiseret i virkningsevaluering, co-evaluering, principevaluering og anvendt evaluering. Eksempler på vores involverende evalueringsprocesser er Co-evaluering – evaluering sammen med borgeren, evaluering af innovation og Forankringsfokuseret evaluering.

Undersøgelser

Vi undersøger temaer, som har samfundsmæssig interesse og hvor viden kan bidrage til, at der udvikles nye koncepter eller projekter, der løser udfordringer inden for det sociale område. Vi skaber indsigt i – og overblik over – et område eller en målgruppe, og kan dermed hjælpe dig til træffe beslutninger, når du fx vil målrette aktiviteter eller prioritere mellem indsatser. Det gør vi både gennem store dataindsamlinger og dybdegående interview eller case-undersøgelser. Vi har for eksempel lavet undersøgelser for Det Kriminalpræventive råd og Røde Kors.

Rådgivning og viden

Vi formidler viden, og vi kan bidrage til, at viden omsættes til ny praksis. Det gør vi løbende i de projekter vi samarbejder med og gennem oplæg, som rådgivere eller kritisk ven til projekter. Vi rådgiver fx om udvikling af projekter og generelt om arbejdet med evaluering og om skabelsen af en god og bæredygtig evalueringspraksis. Vi kan fx hjælpe med at skabe en dokumentationspraksis i organisationen, som giver mening og overskud i hverdagen både for jer selv og jeres målgruppe og samtidig giver merværdi til jer og jeres samarbejdspartnere. Vi kan også træde ind i en evaluerings- eller undersøgelsesproces og give sparring på analyse- og formidlingsarbejdet. Vi har fx været rådgiver til udarbejdelse af denne håndbog udgivet af CFBU.

Metodeudvikling og borgerinvolvering

Vi engagerer os i egne og andres projekter med henblik på at skabe metodeudvikling til gavn for samfundet. Vi laver desuden fremtidsværksteder og andre inddragende forløb med fokus på at involvere målgrupper. Vi arbejder med ungepaneler og kan hjælpe med at formidle borgeres fortælling og oplevelse af et projekt eller en indsats, og vi deltager som partner i udviklingen af nye indsatser og metoder.

Vores tilgang

SocialRespons leverer analyser, evalueringer og viden, der udvikler praksis. Vores analyser og inddragende processer skaber indsigt og viden om menneskers ønsker, behov, oplevelser, erfaringer, adfærd og hverdagsliv. Vores metoder, anbefalinger og værktøjer skaber merværdi og videreudvikling for indsatser og er enkle at omsætte i praksis.

I SocialRespons er vi særligt optaget af at videreudvikle bæredygtige, sociale indsatser, der skaber positive livsændringer for mennesker i en udsat position. Læs mere om vores principper for evaluering her.

Med en antropologisk tilgang og en bred vifte af kvalitative metoder, som fx Most Significant Change, narrative interview og appreciative inquiry skaber vi viden på målgruppens visioner eller erfaringer.

Metodisk gør vi brug af både sociologiske og antropologiske greb og kombinerer gerne dybdegående interviews med sigende tal. Desuden lægger vi stor vægt på formidlingen af vores analyser, så de bliver nemme at omsætte i praksis.