Hvem er vi

Specialiserede analytikere

SocialRespons er en analysevirksomhed, der brænder for at skabe metodeudvikling og videndeling i sociale indsatser. Vi tager afsæt i antropologiske og sociologiske metoder og har stærke kompetencer inden for kommunikation og formidling. Vi sætter stor pris på at inddrage alle relevante interessenter i vores undersøgelses- og deltagelsesdesign og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres indsats.

Vi indsamler og omsætter data til konkrete strategier og levende formidling.
Vi kender det sociale områdes komplekse virkelighed og er vant til at samarbejde med grupper i udsatte positioner og erfarne praktikere. Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her.

SocialRespons er ledet af tre kvindelige partnere. Vi har en social ansvarlig profil, det vil blandt andet sige, at et eventuelt overskud i virksomheden skal investeres i projekter, der arbejder for sociale forandringer.

 

Kontakt os

For mere viden om os, vores metoder og produkter eller henvendelse om konkrete opgaver er du altid velkommen til at ringe til en af SocialRespons’ tre partnere.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sofie har mange års erfaring med analyse- og udviklingsarbejde. Med afsæt i brugerindsigter skaber hun dybdegående undersøgelser. Med forståelse for behov og en kreativ tilgang til løsninger er hun bredt involveret i projekter med en social vinkel. Sofie har et særligt med fokus på unge i udsatte positioner.

sofie@socialrespons.dk
Tlf: 42 67 48 99

Ea Helth Øgendahl

Partner // antropolog

Ea har indgående erfaring med projekter om socialt arbejde og byudvikling. Hun arbejder med evalueringer, undersøgelser og rådgiver om evaluering og social innovation. Ea skaber synergi mellem kvantitative og kvalitative metoder, som hun omsætter til indsigt og læring.

ea@socialrespons.dk
Tlf: 53 61 62 99

Sara Lea Rosenmeier

Partner // sociolog

Sara er en analytiker med fokus på lærende evaluering og kombinationen af ‘hårde’ og ‘bløde’ data. Hun er stærk ud i evalueringer og dataindsamlinger baseret på sociologisk teori og metode og har en dybdegående viden om surveys, social kapital og indsatser der arbejder med voldsudsatte.

sara@socialrespons.dk
Tlf: 61 30 48 50

Charlotte Bech Lau

Seniorkonsulent // Phd – socialt udsathed og aktionsforskning

Charlotte har en baggrund som forsker og mange års erfaring med undersøgelsesdesign, der skaber dyb viden ved at inddrage bruger-, praksis- og ledelsesperspektiver i dataindsamlingen. Med fokus på forankring af resultater skaber hun rum for læring, der understøtter det fremadrettede arbejde.

Trine Olsén Sørensen

Konsulent // Sociolog

Trine brænder for at generere viden og læring på socialområdet gennem inddragende metoder. Hun har flere års praksiserfaring på social- og civilsamfundsområdet, samt en specialisering i køns- og kropsforskning. Som sociolog kombinerer Trine metoder og skaber både dybdegående og breddegående indsigter.

Asmus Dall Gregersen

Juniorkonsulent // Antropologistuderende

Asmus brænder for dybdegående analysearbejde og antropologiens deltagelsesfokus, men har samtidig en stærk viden og interesse inden for de kvantitative metoder. Han har specialiseret sig i frivillighed og fællesskab i løbet af sine studier og laver feltarbejde om frivillighed i forbindelse med corona.

Alberte Holmgren

Praktikant // Antropologistuderende

Alberte har specialiseret sig i hvordan sociale fællesskaber formes og udvikles gennem hendes feltarbejde i et økosamfund. Hun brænder for at forstå fællesskaber samt hvilken betydning byen og byrummet har for dette. Som antropolog bidrager Alberte med en forståelse for dybdegående metoder og indsigter.

Sixten Maximillian Thestrup

Statistiker // PhD i Social Statistics fra University of Manchester

Sixten er ekstern konsulent i SocialRespons, vi samarbejder med Sixten om statistiske opgaver, data-analyse og forskningsdesign.

Rikke Jensen

Grafik og illustration

Rikke er grafiker og illustrator og med til at gøre vores leverancer lette og levende. Hun er særligt kendt for sit arbejde med illustrationer af bybilleder – fx Nordvest og Nørrebro. I kan læse mere om Rikke her

Anders Find

Videoproduktion

Anders producerer video til strategisk kommunikation med fokus på projektformidling og -dokumentation. Vi bruger video i flere af vores leverancer da det er et stærkt supplement og sommetider alternativ til de skrevne formidlingsleverancer. I kan læse mere om Anders her

Det siger kunderne

Søren Løkke, ansvarlig for børne- og ungeområdet  Partnerskabet Urbanplanen:

»Her møder jeg fagligt meget kompetente mennesker, som hurtigt og præcist kan analysere nærmest enhver situation, ide, erfaring eller tanke – sætte den i forhold til den givne kontekst og bidrage konstruktivt på højt niveau. SocialRespons investerer i at være medudviklere på projekterne, og jeg oplever at vi sammen har et højere formål med samarbejdet.« 

Øystein Leonardsen, leder af områdeløft Sundholmskvarteret:

»SocialRespons har et stærkt fagligt og metodisk ståsted, som skaber tryghed for kvaliteten i leverancen, de er aktivt lyttende i forhold til at forstå opgaven og dens løsning. Derudover er de opfølgende og ordholdende, hvilket skaber tillid og troværdighed. Endelig er de kreative i den praktiske afvikling og i det endelige produkt.«  

Eva Garde, leder af BOAS Nørrebro, Den Sociale Udviklingsfond:

»SocialRespons har i deres samarbejde med os udvist en fantastisk indlevelse omkring vores behov for, hvad der var nødvendigt at sætte i gang og for hvad der var væsentligt at tage højde for i forhold til vores målgruppe. De har desuden mange kreative evner til at tænke i problemløsninger som har været aldeles gavnligt for vores arbejde.«

Se eksempler på vores projekter her.