Hvem er vi

Specialiserede analytikere

SocialRespons er en analysevirksomhed, der brænder for at skabe klarhed og videndeling for sociale indsatser. Vi tager afsæt i antropologiske og sociologiske metoder og har stærke kompetencer inden for kommunikation og formidling. Vi sætter stor pris på at inddrage alle relevante interessenter i vores undersøgelses- og deltagelsesdesign og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres indsats.

Vi indsamler og omsætter data til konkrete strategier og levende formidling.
Vi kender det sociale områdes komplekse virkelighed og er vant til at samarbejde med udsatte grupper og erfarne praktikere. Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her.

SocialRespons er ledet af tre kvindelige partnere. Samarbejder du med os vil der altid være en partner, der er primær på dit projekt, ligesom vi kun bruger partnere eller konsulenter til indsamling og analyse af data. Vi har en socialøkonomisk profil, dvs. overskud i virksomheden skal investeres i projekter, der arbejder for sociale forandringer, udvalgt af vores advisory board.

 

Kontakt os

For mere viden om os, vores metoder og produkter eller henvendelse om konkrete opgaver er du altid velkommen til at ringe til en af SocialRespons’ tre partnere.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sofie har mange års erfaring med analyse- og udviklingsarbejde. Med afsæt i dybe brugerindsigter designer og leder hun analyse-, samskabelses- og deltagelsesprocesser. Med bred forståelse for mennesker og behov og en kreativ tilgang til løsninger er hun en hyppigt benyttet rådgiver og evaluator for projekter med en social vinkel.

Sofie Bertolt Winther
sofie@socialrespons.dk
Tlf: 42 67 48 99

Ea Helth Øgendahl

Partner // antropolog

Ea har langvarig erfaring med projekter om socialt arbejde og byudvikling. Hun arbejder med evalueringer, undervisnings- og samskabelsesforløb og rådgiver om evaluering og social innovation. Ea skaber synergi mellem kvantitative og kvalitative dokumentationsmetoder, som hun omsætter til træfsikre indsigter og praksisnær læring.

Ea Helth Øgendahl
ea@socialrespons.dk
Tlf: 53 61 62 99

Sara Lea Rosenmeier

Partner // sociolog

Sara er en skarp analytiker med fokus på lærende evaluering og kombinationen af ‘hårde’ og ‘bløde’ data. Hun har i mange år udført evalueringer og dataindsamlinger baseret på sociologisk teori og metode som ejer og partner i Rådgivende Sociologer. Rådgivende Sociologer er i sommeren 2018 sammenlagt med SocialRespons og Saras kompetencer videreføres her.

Sara Lea Rosenmeier
sara@socialrespons.dk
Tlf: 61 30 48 50

 

Cecilie C. Caspersen

Konsulent // antropolog

Cecilie er en detaljeorienteret feltarbejder med et godt øje for kompleksiteten der ligger i sociale projekter. Hun er optaget af at bringe målgruppen i spil for at sikre nye indsigter og holdbare projekter. Cecilie arbejder også med film og videoproduktion, fx som en visuel vinkel på vores evalueringer.

 

Sixten Maximillian Thestrup

Konsulent // Master of science Social Statistics

Sixten er specialiseret i statistiske analyser og har flere års erfaring med rådgivning og undervisning i både nationale og internationale institutioner. Han arbejder med progressive metoder, der bidrager til en øget indsigt i komplekse datamønstre. Sixten bistår typisk i arbejdet med kvantitative undersøgelser, hvor data spiller en central rolle i forståelsen af sociale såvel som politiske spørgsmål.

Det siger kunderne

Søren Løkke, ansvarlig for børne- og ungeområdet  Partnerskabet Urbanplanen:

»Her møder jeg fagligt meget kompetente mennesker, som hurtigt og præcist kan analysere nærmest enhver situation, ide, erfaring eller tanke – sætte den i forhold til den givne kontekst og bidrage konstruktivt på højt niveau. SocialRespons investerer i at være medudviklere på projekterne, og jeg oplever at vi sammen har et højere formål med samarbejdet.« 

Øystein Leonardsen, leder af områdeløft Sundholmskvarteret:

»SocialRespons har et stærkt fagligt og metodisk ståsted, som skaber tryghed for kvaliteten i leverancen, de er aktivt lyttende i forhold til at forstå opgaven og dens løsning. Derudover er de opfølgende og ordholdende, hvilket skaber tillid og troværdighed. Endelig er de kreative i den praktiske afvikling og i det endelige produkt.«  

Eva Garde, leder af BOAS Nørrebro, Den Sociale Udviklingsfond:

»SocialRespons har i deres samarbejde med os udvist en fantastisk indlevelse omkring vores behov for, hvad der var nødvendigt at sætte i gang og for hvad der var væsentligt at tage højde for i forhold til vores målgruppe. De har desuden mange kreative evner til at tænke i problemløsninger som har været aldeles gavnligt for vores arbejde.«

Se eksempler på vores projekter her.