Hvem er vi

Specialiserede analytikere

SocialRespons er en analysevirksomhed, der brænder for at skabe klarhed og videndeling for sociale indsatser. Vi tager afsæt i antropologiske og sociologiske metoder og har stærke kompetencer inden for kommunikation og formidling. Vi sætter stor pris på at inddrage alle relevante interessenter i vores undersøgelses- og deltagelsesdesign og sikrer dermed et bredt ejerskab til jeres indsats.

Vi indsamler og omsætter data til konkrete strategier og levende formidling.
Vi kender det sociale områdes komplekse virkelighed og er vant til at samarbejde med udsatte grupper og erfarne praktikere. Læs mere om, hvad vi kan gøre for jer her.

SocialRespons er ledet af tre kvindelige partnere. Samarbejder du med os vil der altid være en partner eller seniorkonsulent, der er primær på dit projekt.

Vi har en socialøkonomisk profil, dvs. overskud i virksomheden skal investeres i projekter, der arbejder for sociale forandringer, udvalgt af vores advisory board.

 

Kontakt os

For mere viden om os, vores metoder og produkter eller henvendelse om konkrete opgaver er du altid velkommen til at ringe til en af SocialRespons’ tre partnere.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog

Sofie har mange års erfaring med analyse- og udviklingsarbejde. Med afsæt i brugerindsigter leder hun undersøgelses- og deltagelsesprocesser. Med forståelse for behov og en kreativ tilgang til løsninger er hun en hyppigt benyttet rådgiver og evaluator for projekter med en social vinkel.

sofie@socialrespons.dk
Tlf: 42 67 48 99

Ea Helth Øgendahl

Partner // antropolog

Ea har indgående erfaring med projekter om socialt arbejde og byudvikling. Hun arbejder med evalueringer, undersøgelser og rådgiver om evaluering og social innovation. Ea skaber synergi mellem kvantitative og kvalitative metoder, som hun omsætter til indsigt og læring.

ea@socialrespons.dk
Tlf: 53 61 62 99

Sara Lea Rosenmeier

Partner // sociolog

Sara er en analytiker med fokus på lærende evaluering og kombinationen af ‘hårde’ og ‘bløde’ data. Hun har i mange år udført evalueringer og dataindsamlinger baseret på sociologisk teori og metode som ejer og partner i Rådgivende Sociologer.

sara@socialrespons.dk
Tlf: 61 30 48 50

Sixten Maximillian Thestrup

Konsulent // Master of science Social Statistics

Charlotte Bech Lau

Seniorkonsulent // Phd – socialt udsathed og aktionsforskning

 

Asmus Dall Gregersen

Juniorkonsulent // Antropologistuderende

 

Ea Fauerby

Juniorkonsulent // Sociologistuderende

 

Rikke Jensen

Grafik og illustration

 

Anders Find

Videoproduktion

 

Det siger kunderne

Søren Løkke, ansvarlig for børne- og ungeområdet  Partnerskabet Urbanplanen:

»Her møder jeg fagligt meget kompetente mennesker, som hurtigt og præcist kan analysere nærmest enhver situation, ide, erfaring eller tanke – sætte den i forhold til den givne kontekst og bidrage konstruktivt på højt niveau. SocialRespons investerer i at være medudviklere på projekterne, og jeg oplever at vi sammen har et højere formål med samarbejdet.« 

Øystein Leonardsen, leder af områdeløft Sundholmskvarteret:

»SocialRespons har et stærkt fagligt og metodisk ståsted, som skaber tryghed for kvaliteten i leverancen, de er aktivt lyttende i forhold til at forstå opgaven og dens løsning. Derudover er de opfølgende og ordholdende, hvilket skaber tillid og troværdighed. Endelig er de kreative i den praktiske afvikling og i det endelige produkt.«  

Eva Garde, leder af BOAS Nørrebro, Den Sociale Udviklingsfond:

»SocialRespons har i deres samarbejde med os udvist en fantastisk indlevelse omkring vores behov for, hvad der var nødvendigt at sætte i gang og for hvad der var væsentligt at tage højde for i forhold til vores målgruppe. De har desuden mange kreative evner til at tænke i problemløsninger som har været aldeles gavnligt for vores arbejde.«

Se eksempler på vores projekter her.