what is the normal dose of ivermectin ivermectina dosis para sarna buy ivermectin for humans dosage ivermectin for pregnant goats preço de ivermectina para caes ivermectina e hepatite para que serve ivermectina para cachorro ivectin 1

Levende evaluering: Most Significant Change

MSC-metoden bruges til at indsamle fortællinger om betydningsfulde forandringer på brugerniveau. Den skaber læring, motivation og videndeling blandt involverede interessenter

Most Significant Change (MSC) er en evaluerings- og monitoreringsmetode hvor fokus er at finde frem til de mest betydningsfulde ændringer, projekterne har skabt for deltagerne samt at belyse hvordan og hvorfor dette skete. Den er velegnet at bruge sammen med f.eks. borgere, som har været involveret i en projektaktivitet eller social indsats, fordi den giver dem mulighed for at komme med deres personlige fortælling om en aktivitet eller et projekts værdiskabelse med udgangspunkt i hvilken positiv forandring, de har oplevet. Til slut er der mulighed for at stemme om hvilke historier, der er de vigtigste. Disse fortællinger kan derefter præsenteres til medarbejdere, som får mulighed for yderligere at kvalificere fortællingen om indsatsen og tilgangen.

Resultatet af et MSC-forløb er både læring og øget motivation hos de involverede samt nogle meget klare og konkrete fortællinger, der både rummer resultater og metoder/tilgange.

Vi bruger ofte MSC som en del af co-evaluering af socialt arbejde. Læs mere om co-evaluering her.

Se et eksempel på denne ydelse her og se rapport baseret på denne metode her.