ivermectina tomar quantos comprimidos por dia does ivermectin kill fleas on cats ivermectina para ces carrapatos dosagem what worms does ivermectin kill in goats comprimido de piolho
Tilbage Socialfaglig dokumentationspraksis

Ni år med data om marginaliserede unge

Siden 2007 har SocialRespons stået for evalueringen i et af Danmarks største socialpædagogiske tilbud

I 9 år har SocialRespons fulgt 650 unge og deres udvikling under indskrivningen i Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som er en almennyttig fond, der medvirker til at skabe en bedre tilværelse for udsatte mennesker gennem drift af landsdækkende socialpædagogiske tilbud.  Det er en af de mest omfattende dataindsamlinger, der er lavet om brugernes udvikling i et socialpædagogisk tilbud i Danmark. Formålet er at beskrive og danne viden om de unge, der indskrives i SUF og give et indblik i de pædagogiske resultater, der skabes i det daglige arbejde.

For at kvalitetssikre målingerne af de unges udvikling, kombinerer vi forskellige metoder. Fx kan vi sammenligne resultater fra de webbaserede spørgeskemaer med data fra vores interview med de unge og på den måde få indblik i, om socialkonsulenternes overordnede vurderinger stemmer overens med de unges egen vurdering af deres udvikling. Samtidig har vi fået de unges eget bud på, hvad der virker og ikke virker i arbejdet med dem.

Evalueringen tydeliggør den udvikling, de unge gennemgår fra indskrivning til udskrivning. Det bidrager til intern læring i organisationen, og det skaber det gennemsigtighed over for de mennesker, der arbejdes med, deres pårørende og organisationens samarbejdspartnere.

Med hjælp fra SocialRespons er brugerne blevet inddraget i dokumentationsindsatsen for at skabe dialog om mål, resurser og begrænsninger. På den måde skaber vi værdi for de unge – og værdi i det pædagogiske arbejde.

Det fælles evalueringsprojekt består af tre dele

Læs mere om indsatsen på SUF.dk og se eksempel på en rapport om inddragelsen af SUF’s brugere her.