Tilbage Røde Kors – Familiecamps

Røde Kors - Familiecamps

Kunde: Røde Kors År: 2019-2022 Finansieret af: VELUX FONDEN

Røde Kors har på skabt en række sociale aktiviteter, der alle bidrager til at skabe betydningsfulde forandringer for udsatte familier. En af de aktiviteter er Familiecamps, der er et fem dages ophold til familier, som står uden for fællesskaber og er i en sårbar eller udsat position. Familiecamps tilbydes til familier, som allerede er en del af Røde Kors’ familierettede aktiviteter og oftest er der tale om familier med børn i skolealderen. Det overordnede formål med familiecamps er at styrke familiernes handlekraft til at kunne håndtere og skabe forandringer i deres liv, gennem undervisning af forældre og aktiviteter for børn.

Vores tilgang
SocialRespons synliggør projektets resultater og virkninger for målgruppen gennem en evaluering af projektet bestående af fire komponenter: Opstarts- og løbende analyseworkshop med projektets aktører, kvalitative interviews og observation, spørgeskemaundersøgelse blandt forældre og frivillige samt analyse projektets egne data i form af fx logbøger.

Det leverer vi
To rapporter henholdsvis midtvejs og afsluttende i projektperioden, med udgangspunkt i det indsamlede data. Midtvejsrapporten med særlig fokus på læringspunkter og anbefalinger til videre arbejde med projektet. Evalueringens afsluttende rapport tager sit udgangspunkt i data fra hele projektperioden med særlig fokus på indsatsens metoder, virkemidler, resultater, som Røde Kors kan bruge til at formidle projektet udadtil.