ivermectin 6mg price quanox mifarma para que se usa el medicamento ivermectina ivermectina preventiva ivermectina mg ivermectina acima de 80 kg stromectol boots
Tilbage Unge medborgere

Styrket medborgerskab hos unge

Kunde: Medborgerne År: 2018-2021 Finansieret af: Tuborgfondet

Unge medborgere – fra kanten til kernen af lokalsamfundet på Nørrebro og Nordvest vil klæde i alt 90 unge fra Nørrebro og Nordvest på med viden, redskaber og praksiserfaringer, med henblik på at styrke deres demokratiske selvtillid og handlekraft. Det overordnede mål er, at en stor gruppe unge opnår konkrete erfaringer med at skabe lokale forandringer, samt at give de unge en oplevelse af at være del af et lokalt, bredt og mangfoldigt fællesskab.

Medborgerne er stiftet for at udvikle community organising lokalt i Danmark. Det er en metode til at opbygge forpligtende lokale fællesskaber på tværs af sproglig og kulturel mangfoldighed.

Vores tilgang

SocialRespons gennemfører en evaluering, hvor vi kombinerer to evalueringstyper: proces- og virkningsevaluering. Med et mixed methods design vil vi indhente viden omkring projektet ved brug af følgende metoder: Evalueringsworkshops, løbende interview med unge, ungeorganiser og samarbejdspartnere, impact-interviews med unge fra først gennemførte forløb og analyse af dokumentation og registreringer indhentet af projektet.

Det leverer vi

Evalueringen overleveres som henholdsvis løbende sparring og en afsluttende evalueringsrapport. Vi vil her lægge vægt på anvendeligheden af resultaterne, og vi vil derfor både i den løbende sparring og den afsluttende rapport fremhæve opmærksomhedspunkter og anbefalinger til det videre arbejde med projektet.