Styrket medborgerskab hos unge

Kunde: Medborgerne År: 2018-2021 Finansiering: Tuborg Fondet

Unge medborgere – fra kanten til kernen af lokalsamfundet på Nørrebro og Nordvest vil klæde i alt 90 unge fra Nørrebro og Nordvest på med viden, redskaber og praksiserfaringer, m.h.p. at styrke deres demokratiske selvtillid og handlekraft. Det overordnede mål er, at en stor gruppe unge opnår konkrete erfaringer med at skabe lokale forandringer, samt at give de unge en oplevelse af at være del af et lokalt, bredt og mangfoldigt fællesskab.

Medborgerne er stiftet for at udvikle community organising lokalt i Danmark. Det er kort fortalt en metode til at opbygge forpligtende lokale fællesskaber på tværs af sproglig og kulturel mangfoldighed.

Vores tilgang

Det vurderes, at evalueringen vil tilvejebringe den bedste og mest anvendelige viden for projektet og det fremadrettede arbejde med community organising ved at kombinere de to evalueringstyper: proces- og virkningsevaluering. Med et mixed methods design vil vi indhente viden omkring projektet vha.:

Det leverer vi

Evalueringen overleveres som henholdsvis løbende sparring og en evalueringsrapport. Vi vil lægge vægt på anvendeligheden af resultaterne, hvorfor både den løbende sparring og rapporten vil fremhæve opmærksomhedspunkter og anbefalinger til det videre arbejde.