ivermectine animaux can humans use horse ivermectin price of ivermectin 12 mg tablet stromectol 3 mg prezzo ivermectina controlado where can i find ivermectin in south africa ivermectina hepatotoxicidade
Tilbage All In – metodeudvikling på ungeområdet

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Kunde: Helhedsplanen i Urbanplanen  År: 2017  Finansieret af: Center for Sikker By, Københavns Kommune

All In udspringer af en akutindsats i form af en nedrivning af det lokale 18+ værested. I dag har All In udviklet sig til et større projekt, der søger at skabe faglig udvikling hos samtlige aktører på ungeområdet på Amager. All In står for Amager ungeråd – Ama’r Youngsters, Bibliotekscaféen på Solvangsbiblioteket, Hands on på Højdevangsskolen og fremtidsværksted for 18+ (x-mændene).

Projektet bidrager til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt til nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. Gennem radikal borgerinddragelse i eksempelvis fremtidsværksteder er målet, at unge selv skal være primus motor i at skabe løsninger på ungeområdet.

Vores tilgang

I et tæt samarbejde med Helhedsplanen i Urbanplanen gennemførte SocialRespons et co-evalueringsforløb med henblik på udvikling og forankring af All In-metoden. SocialRespons indgik som en del af projektets styregruppe for at sikre de bedste betingelser for medudvikling og sparring.

SocialRespons startede evalueringsforløbet op med et fælles møde for alle projektets aktører; unge, ledelse, facilitatorer og fagpersoner. Her blev de forskellige forståelser og forventninger til projektet diskuteret og vi fik samtidig nye inputs til projektets målsætninger samt data til en kvalitativ baseline. I løbet af projektet interviewede vi ca. 50 forskellige interessenter for at få deres perspektiver på all-in metoden. I den forbindelse fik vi også interessenternes bud på, hvordan den kan omsættes i lige præcis deres kontekst.

Det leverede vi

Evalueringsforløbet bestod både af medudvikling, oplæg, workshops og afrapporteringer af forskellig art; evalueringsrapporter og strategirapporter. Afslutningsvist leverede SocialRespons indsigterne fra projektet i et oplæg, der havde fokus på fremtidens arbejde med marginaliserede unge.  Se vores afsluttende evalueringsrapport her.