Tilbage AIle for én – lokal samskabelse

Samskabelsesproces med udsatte unge

Kunde: SSP København med flere  År: 2016-2017

Alle for én er et projekt på tværs af kommunale
forvaltninger og andre aktører, der arbejder i og
omkring Karens Minde i Sydhavnen. Her arbejdes der dybdegående med en marginaliseret gruppe af unge, med det formål at få dem til at indgå som en positiv del af lokalområdet.

Projektet blev gennemført i et samarbejde med SSP-Kbh. og Borgercenter Børn og Unge-Valby, Vesterbro, Kongens Enghave samt Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kongens Enghave.

Vores tilgang til projektet

Vi fulgte projektet tæt fra start til slut. Her deltog vi i styregruppemøder, interviewede unge og ansatte samt faciliterede workshops for de samarbejdende aktører.

Det leverede vi

Det evaluerende forløb bidrog til metodeudvikling og til viden om samskabelse. Samtidig blev der sat fokus på de unges oplevelser af de metoder, der blev benyttet i projektet. Således fik projektgruppen opridset nogle forandringspotentialer i forhold til den fremtidige forankring af arbejdsformen.