does oral ivermectin kill lice eggs pastilla ivermectina ivermectin tablet dosage iperbentina ivermectina dosis en humanos ivermectina quanox dosis dosis de ivermectina gotas para piojos en nios is ivermectin safe during pregnancy
Tilbage Andre horisonter

Et teaterforløb for eksklusionstruede unge

Kunde: Opgang2 År: 2018-2020 Finansieret af: VELUX FONDEN

Andre Horisonter er et projekt målrettet unge i alderen 13-19 år med udsat eller sårbar baggrund. Formålet med projektet er at inspirere eksklusionstruede unge til at søge konstruktive, inkluderende fællesskaber. Projektet vil lancere teaterforestillinger og udvikle workshops, som afholdes før og efter forestillingerne, med henblik på at forankre de oplevelser, en teateroplevelse kan igangsætte hos de unge.

Vores tilgang

Evalueringen gennemføres som en virkningsevaluering. SocialRespons benytter sig af en case-tilgang, hvor der indsamles data vha. en række kvalitative metoder, herunder observation/deltagerobservation, kvalitative interviews og evalueringsworkshop.

Det leverer vi

Evalueringen vil bidrage med viden om resultater for målgruppen. Den vil dertil sikre intern læring og sparring, og dermed bidrage til metodeudvikling og narrativer om metodens resultater.