Et teaterforløb for eksklusionstruede unge

Kunde: Opgang2 År: 2018-2020 Finansieret af: VELUX FONDEN

Andre Horisonter er et projekt målrettet unge i alderen 13-19 år med udsat eller sårbar baggrund. Formålet med projektet er at inspirere eksklusionstruede unge til at søge konstruktive, inkluderende fællesskaber. Projektet vil lancere teaterforestillinger og udvikle workshops, som afholdes før og efter forestillingerne, m.h.p. at forankre de oplevelser, en teateroplevelse kan igangsætte hos de unge. Dertil vil projektet videreudvikle sitet blok2.dk og udvikle værktøjer målrettet de professionelle, som er i daglig kontakt med målgruppen.

Vores tilgang

For at tilvejebringe den bedste og mest anvendelig viden for projektet og det fremadrettede arbejde med konceptet vil vi kombinere de to evalueringstyper procesevaluering og virkningsevaluering. Vi vil benytte os af en case-tilgang, hvor vi indsamler data vha. en række kvalitative metoder, herunder observation/deltagerobservation, kvalitative interviews og evalueringsworkshop.

Det leverer vi

Evalueringen vil bidrage med viden om resultater for målgruppen. Den vil dertil sikre intern læring og sparring, og dermed bidrage til metodeudvikling og narrativer om metodens resultater og værdi.