Tilbage Børnedemokrati

Børnedemokrati i boligområder

Kunde: AKB Rødovre År: 2017-2020 Finansieret af: VELUX FONDEN

Med projektet ”Inddragelse af børn i almene boligområder via børnedemokrati” tester AKB Rødovre et koncept der via børnedemokrati skal give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor, og derved bidrage til mere velfungerende boligområder. På baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt skal tilgangen testes i fire forskellige almene boligområder. Et hovedfokus er at undersøge hvordan projektet forankres så det understøtter børnenes og boligområdets permanente ressourcer i arbejdet med børnedemokrati. Formålet med projektet er:

Vores tilgang
Det overordnede formål med evalueringen er at etablere viden om projektets processer, metoder og resultater, samt at udlede erfaringer og central læring fra projektet til gavn for både projektets samarbejdende parter og andre mulige interessenter, der ønsker at opnå viden om børnedemokrati og/eller at arbejde med udvikling og etablering af børnedemokrati i andre boligområder.

Det leverer vi
Evalueringen vil blive overleveret løbende, i kraft af kortere notater i projektperioden, og som en afsluttende rapport ved endt projektperiode . Formålet med notaterne er at udlede viden, opmærksomhedspunkter og klare anbefalinger fra de indhentede data, der kan tjene som løbende input til projektteamet ved løbende at uddrage læring og identificere best practice, som kan medtages fra de første testafdelinger, der sættes i gang, til de efterfølgende.