Tilbage En tryg start for alle

En tryg start for alle

Kunde: Furesø Kommune, Sundhedsplejen – Center for børn og voksne
År: 2019 – 2021 Finansieret af: Furesø Kommune, Sundhedsplejen – Center for børn og voksne

Furesø Kommune deltager i Sundhedsstyrelsen satspulje om kvalitetsudviklingsprojekter for at fremme sårbare familiers sundhed og trivsel. En del af formålet med projektet er tidligt at kunne opspore sårbare børn og familiers behov i relation til trivsel under graviditet og barsel. I Furesø Kommune består indsatsen af en serviceudvidelse af sundhedsplejens eksisterende tilbud. Alle familier tilbydes – i tillæg til de besøg familier normalt tilbydes – to yderligere sundhedsplejerskebesøg. Det ene besøg tilbydes allerede i graviditeten og det andet tilbydes, når barnet er ca. 18 måneder. De 17 kommuner, som har modtaget midler fra sundhedsstyrelsens ansøgningspulje, indgår i en tværgående evaluering, der gennemføres af Rambøll for Sundhedsstyrelsen. Furesø Kommune ønsker desuden at få indsigt i lokal viden om indsatsens værdiskabelse, virkemidler samt forankringspotentialer for serviseudvidelsen.

Vores tilgang
SocialRespons gennemfører en virkningsevaluering af serviceudvidelsen. Evalueringen synliggør viden om værdi og resultater for familierne ved de to ekstra besøg. Desuden tydeliggøres besøgenes virkemidler gennem det familierne og samarbejdspartnere oplever som virksomt ved besøgene. Yderligere peges på anbefalinger og opmærksomhedspunkter i forhold til en eventuelt fast forankring af den udvidede service. Evalueringen består af tre komponenter: en opstartsworkshop med sundhedsplejersker i Furesø Kommune, kvalitativ dataindsamling blandt familier og analyse af projektets egne data.

Det leverer vi
To rapporter: en midtvejsrapport, som indeholder data og resultater frem til februar 2020, og en afsluttende rapport som indeholder data fra hele projektperioden. Begge rapporter indeholder anbefalinger og opmærksomhedspunkter til det fremadrettede arbejde. Desuden indgår der visualiseringer i rapporterne, som kan anvendes i videreformidling af serviceudvidelsens virkemidler og værdiskabelse for målgruppen.