Tilbage Fædregruppe på Amagerbro

Fædre der involverer sig i lokalområdet

Kunde: Amagerbro Helhedsplan  År: 2015-2017 Finansieret af: Velux fonden

Fædregruppen på Amagerbro arbejder med fædre, der har lyst til og mod på at involvere sig i lokalsamfundet samt lade sig inspirere i forhold til farrollen og forståelsen af unge mennesker. Gruppen deltager i et længerevarende kursus, som tager udgangspunkt i deres egne ønsker og behov for viden. Ved siden af kurset og efterfølgende stiller fædrene op til børne og ungearrangementer i lokalområdet.

Vores tilgang:

Med et tæt samarbejde og deltagelse og observation i gruppen samt supplerende interview med samarbejdspartnere har vi fulgt processen fra start til slut og har løbende givet anbefalinger til projektgruppen.

Det leverede vi:

Workshops med projektgruppen og løbende møder har bidraget til udvikling af projektet, derudover har vi afsluttende leveret en afrapportering med resultater, evaluering af udførslen samt anbefalinger til den videre proces.

Se rapporten her.