Tilbage Fra fritidsjob til faglært

Fra fritidsjob til faglært

Kunde: Boligselskabet Sjælland og BO-VEST År: 2019-2023 Finansieret af: A.P. Møllerske Støttefond

Projektet ’Fra fritidsjob til faglært’ udføres i udsatte boligområder i hhv. Greve Nord og Køge. Her bor mange unge, som er udsatte på en række sociale parametre, og derudover har der i perioder været store udfordringer med kriminalitet og bandevirksomhed. Formålet med projektet er at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden for børn og unge i Greve Nord og Køges udsatte boligområder gennem skabelse af fritidsjob i virksomheder indenfor faglige erhverv.

Vores tilgang
Da projektets ambition består i at forankre kerneaktiviteten efter endt projektperiode, vil der i evalueringen på den ene side være fokus på proces og samarbejde i projektet, mens der på den anden side vil være fokus på projektets virkninger og effekter. For at opnå viden om proces og virkning anvendes et evalueringsdesign sammensat af workshops, interviews med de unge og andre centrale aktører, observation og deltagelse i relevante sammenhænge, kvantitativ dataindsamling og analyse af projektets egne data.

Det leverer vi
SocialRespons leverer løbende overlevering igennem projektperioden i form af statusnotater og mundtlige overleveringer ved møder. På denne måde sikres det, at viden, opmærksomhedspunkter og anbefalinger videreformidles til projektet som en løbende feedback, således at processen styrkes fortløbende. Evalueringen afsluttes med en evalueringsrapport ved endt projektperiode.