ivermectina tabletas dosis para niños como tomar ivermectina de 6mg com 4 comprimidos how to use ivermectin tablets in hindi ivexterm walgreens como se toma simpiox
Tilbage Fremtidsbygger

Fremtidsbygger

Kunde: DFUNK År: 2019-2020 Finansieret af: Østifterne og VELUX FONDEN

DFUNK har igangsat projektet ’Fremtidsbygger’, hvis overordnede formål er at bidrage til, at unge flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig øger deres generelle trivsel og engagement i samfundet. Ved at udvikle og afprøve tre uddannelses- og jobrettede indsatser (1-1 aktiviteter, workshops og brobygning til andre samarbejder og netværk) søger DFUNK at arbejde med at forene målrettede hjælpeindsatser med sociale fællesskaber. Dette med henblik på at give de unge flygtninge hjælp til at komme i uddannelse og job og samtidig at opnå styrket social forankring.

Vores tilgang
SocialRespons synliggør viden om resultater og metoder igennem en evaluering og vidensopsamling bestående af fire komponenter: kvalitative interview og observation, evalueringsworkshop, kvantitativ dataindsamling via spørgeskema og analyse af logbog og projektets egne data.

Det leverer vi
Et løbende tilbagespil af resultater og viden fra evalueringen til projektet via analyseworkshops og sparring giver mulighed for, at projektgruppe, medarbejdere og frivillige kan være med til at videreudbygge og kvalificere evaluering og dataindsamling undervejs. Samtidig sikres det, at projektet får mulighed for at benytte denne viden til læring og udvikling. Evalueringen afsluttes endvidere med en evalueringsrapport, hvori der indgår filmklip, der tydeliggør projektets resultater, samt centrale virkemidler og metoder i indsatsen.