Tilbage Friluftsliv og fællesskaber

Friluftsliv og fællesskaber

Kunde: DGI Storstrømmen År: 2020-2022 Finansieret af: Friluftsrådet

Projektet Friluftsliv og fællesskaber arbejder for at inkludere mænd i Lollands Kommune i bevægelsesfællesskaber i naturen som en forebyggende sundhedsindsats. Ved at udvikle og skabe bevægelsesaktiviteter med oplevelser i naturen arbejder indsatsen for at øge mænds mentale og fysiske sundhed. Herunder er der et ønske om at udbrede viden og metoder fra projektet til de fem andre kommuner, der dækkes af DGI Storstrømmen samt de andre landsdelsorganisationer i DGI.

Vores tilgang

Evalueringen vil blive gennemført som en virkningsevaluering, der sætter fokus på projektets resultater og effekter, samt de virkemidler, der bruges for at skabe disse. SocialRespons følger projektet fra start til slut med fokus på et løbende tilbagespil af viden, således at evalueringen kan bidrage med læring til udvikling af metoder og tilpasning af indsatsen undervejs.

Det leverer vi

SocialRespons leverer en evalueringsrapport, der præsenterer viden om projektets metode, virkemidler og resultater. Rapporten vil også indeholde anbefalinger og opmærksomhedspunkter ift. det videre arbejde, herunder anbefalinger til hvordan man fx kan skalere indsatsen til andre kommuner og helhedsplaner.