toxicidad de la ivermectina en humanos ivermectina para cachorro injetavel ivermectina en personas como tomar ivermectina 6mg brasil ivermectina preço portugal
Tilbage Guide til flygtningefamilier i asylfasen

Guide til flygtningefamilier i asylfasen

Kunde: Røde Kors  År: 2017-2018  Finansieret af: Egmont Fonden

Gennem et tæt samarbejde med projektgruppen i Røde Kors Asyl gennemfører vi et evalueringsforløb i et projekt, som omhandler udarbejdelse og udbredelse af en guide/app til flygtningeforældre. Guiden skal fremme trivsel og livskvalitet i asylansøgerfamilier både i Norge og i Danmark ved at give viden og værktøjer, som kan forældrene kan bruge til at håndtere de udfordringer, der kan være forbundet med at være traumatiseret/belastet og samtidig skulle varetage rollen som forældre.

Vores tilgang

Gennem dybdegående interviews undersøger SocialRespons resultater hos de flygtningefamilier, der har taget guiden i brug. SocialRespons opsamler og omsætter også erfaringer hos de praktikere, der arbejder med guiden. Desuden har vi løbende kontakt med projektlederen og følgegruppen.

Det leverer vi

SocialRespons støtter den danske og norske projektledelse i deres selvevaluering. Som en del af evalueringen udarbejder vi en rapport, der beskriver både resultater og læring samt konkrete redskaber, der kan bruges af alle, der ønsker at arbejde med yderligere forankring.

Som en del af evalueringsforløbet har vi også afholdt en dataindsamlingsworkshop med følgegruppen og projektledere, hvor vi indhentede yderligere viden, erfaringer og anbefalinger til brugen af forældreguiden i praksisarbejdet.