Tilbage Hvordan arbejdes der med social bæredygtighed i Hørgården?

Social bæredygtighed i Hørgården

Kunde: 3B/KAB År: 2020-2025 Finansieret af: KAB+3B

Hørgården er et alment boligområde på Amager, som er placeret på regeringens liste over ghettoområder. Boligforeningen 3B/KAB ønsker en højere grad af integration af Hørgården og omgivende lokalområde gennem en række fysiske ændringer af området. Dette vil de arbejde med fra 2020 frem til 2025. Med det fysiske løft ønsker de også at understøtte den sociale bæredygtighed, hvilket bl.a. betyder at infrastrukturforbedringerne skal ske i samskabelse med beboerne. Der vil i projektperioden derfor være et tæt samspil mellem den fysiske helhedsplan (varetaget af AI arkitekter) og den sociale helhedsplan i området (Partnerskabet).

Vores tilgang

SocialRespons undersøger, hvordan samspillet mellem det sociale og det fysiske arbejde understøtter den sociale bæredygtighed i området. Vi vil dermed have fokus på hvilke resultater beboerne påpeger og hvordan de oplever, at resultater bliver skabt.

Oplever beboere at projektet har bidraget til en større social sammenhængskraft – fx øget fællesskab, øget tryghed og øget brug af udendørsområderne? I så fald, hvad oplever de har medvirket til dette? Har samskabelsen haft en særlig betydning for de endelige resultater eller kunne det fysiske godt have stået alene? Med denne undersøgelse ønsker vi og 3B/KAB at bidrage til indsamling af viden om arbejdet med social bæredygtighed gennem byggeprojekter, som efterfølgende kan spredes ud til andre relevante aktører. Undersøgelsen er bygget op omkring følgende metoder: tilstedeværelse i byrummet og bylivstællinger, dybdegående kvalitative interviews med beboere, boligsociale medarbejde og andre relevante aktører og Most significant change (MSC) workshops med beboere.

Det leverer vi

SocialRespons afholder i løbet af processen to analyseworkshops sammen med det samlede projektteam (boligsociale medarbejdere, AI arkitekter, særligt involverede beboere, repræsentanter fra KAB mv.). Gennem disse workshops leverer SocialRespons løbende viden fra vores undersøgelse som projektteamet kan bruge i deres arbejde samtidig med, at de kan kvalificere vores analyser. Til slut vil undersøgelsen afrapporteres i form af en afsluttende rapport, der vil fokusere på videreformidling af erfaringer og metoder til feltet.