Tilbage Mindreårige ofre for menneskehandel

Mindreårige ofre for menneskehandel

Kunde: Ligestillingsafdelingen/Udenrigsministeriet År: 2017-2020

I Danmark identificeres relativt få mindreårige ofre for menneskehandel og vores viden er dermed også begrænset. Der er en stærk mistanke om at det reelle antal er en del højere end de officielle tal. Derfor er der nu skabt en ambitiøs indsats i Røde Kors mhp. at sikre identificering af de mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet.

Vores tilgang

Det er afgørende at den viden og de metoder, der udvikles i projektet kommer hele feltet til gavn, det skal evalueringen bidrage til. Det betyder at foruden en vurdering og beskrivelse af implementeringsprocessen samt de skabte resultater har vi i SocialRespons fokus på læring og udbredelse. Vi undersøger hvordan metoder og systematikker omsættes i praksis og skaber fælles viden gennem co-evaluation workshops.

Det leverer vi

Vi udarbejder værktøjer og synliggør processer gennem flowcharts eller “Implementeringsrejser”. Vi kvalificerer den indsamlede viden sammen med relevante aktører i projektet, herunder Center for Menneskehandel, ledere og medarbejdere i Røde Kors’ asyl- og opholdscentre og sikre dermed at den viden vi indsamler kommer tilbage til praksis, hvor den kan omsættes.