Tilbage IT-sikkerhed i små virksomheder

IT-sikkerhed i små virksomheder

Kunde: Det kriminalpræventive Råd (DKR) År: januar, 2020 – juni, 2020
Finansieret af: Det kriminalpræventive Råd (DKR)

Det Kriminalpræventive Råd ønsker at medvirke til at mindske små virksomheders (1–10 medarbejdere) udsathed indenfor IT-kriminalitet gennem brugervenligt kampagnemateriale, der hviler på et solidt vidensgrundlag. Kampagnematerialet udvikles af SocialRespons med udgangspunkt i viden om små virksomheders behov og med et særligt fokus på at udvikle et materiale med simple handlingsorienteret budskaber.

Vores tilgang

SocialRespons bruger et antropologisk, praksisnært og eksplorativ udgangspunkt i udviklingen af kampagnematerialet. Processen består af 3 faser: indledende research med fokus på at skabe et solidt vidensgrundlag, dyb indsigt i virksomhedernes praksis og ansattes daglighed for at opnå viden om behov og problemstillinger ift. IT-sikkerhed og afslutningsvis udarbejdelse af kampagnemateriale.

Det leverer vi

Handlingsorienterede kampagnemateriale med en række klare budskaber og anbefalinger, kampagneannoncer og tekst til underside på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside. Desuden leverer SocialRespons en vidensopsamling, der formidler den viden og de generelle opmærksomhedspunkter fra udviklingsprocessen samt viden fra afprøvning og testning af kampagnematerialet.