Tilbage KU.BE

På kanten af kulturen

Kunde: KU.BE År: 2018-2021 Finansieret af: VELUX FONDEN
KU.BE ønsker med udviklingsprojektet ’På kanten af kulturen’ at engagere og samskabe med udsatte unge i kulturhuset og dets aktiviteter. I dag har danske kulturhuse udfordringer med at nå særligt udsatte unge, idet de unge ikke tilpasser sig de traditionelle rammer for kultur- og fritidslivet. Det ønsker KU.BE at ændre ved at målrette aktiviteter mod de unge og ved at styrke rummelighed og fremme brobygning mellem vante brugere og udsatte unge.

Vores tilgang
Evalueringsdesignet er opbygget som en co-evaluering, hvor projektets aktører spiller en aktiv rolle i opstarten af evalueringen og i den løbende analyse. Som led i evalueringen bliver der indhentet data blandt alle projektets centrale aktører. Vi benytter et mixed methods design, hvor flere metoder til at indhente viden omkring projektet bringes i spil. Det dækker bl.a. over interviews, deltagerobservation, spørgeskemaer og analyseworkshops.

Det leverer vi
SocialRespons leverer løbende evaluering i form af analyseworkshops med oplæg til projektgruppen. Formålet med møderne er at dele data og analyser samt at udlede viden, opmærksomhedspunkter og klare anbefalinger fra de indhentede data. Derudover laves en afsluttende afrapportering af evalueringen, som formidles i en let tilgængelig publikation der har fokus på at formidle projektets samlede resultater og anbefalinger ift. skalering og forankring.