Tilbage Kultur Ø

Udvikling af kulturaktiviteter i Nordhavn

Kunde: Havnekulturkontoret År: 2019
Havnekulturkontoret er etableret i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning og By & Havn og har igennem de seneste 2-3 år arbejdet med at benytte midlertidige byrum til at igangsætte aktiviteter omkring kultur som led i at skabe (kultur)liv i et nyt boligområde i Nordhavnen. Ønsket med indsatsen har været at kickstarte etableringen af fællesskaber og traditioner ved brug af midlertidige rum som ramme for aktiviteter.

Vores tilgang
SocialRespons gennemfører en evaluering- og vidensopsamling omkring Havnekulturkontorets arbejde og de metoder og virkemidler, der har været benyttet undervejs. Evalueringen fokuserer blandt andet på hvilken værdi projektet har skabt for området, og hvordan det kan bidrage til at styrke lignende arbejde andre steder. Evalueringsdesignet er sammensat af indsamling af kvalitative data gennem interview med centrale aktører og brugere, kvantitative data indsamlet via spørgeskemaer samt en analyse af Havnekulturkontorets egne data i form af registreringer, PR-materiale, rapporter mv.

Det leverer vi
Viden om resultater og metoder vil undervejs blive formidlet gennem en fælles analyseworkshop, hvor data indhentet af hhv. evaluator og medarbejdere præsenteres, diskuteres og udbygges. Evalueringen afsluttes med en rapport, der både synliggør resultater og giver input til udvikling og udbredelse af tilgange og metoder.