Tilbage LGBT+ Ungdomsindsats

LGBT+ Ungdomsindsats

Kunde: LGBT+ Danmark År: 2020-2021 Finansieret af: Det Obelske Familiefond

LGBT+ Danmark har igangsat en ungdomsindsats, der har det primære formål at forebygge og nedbringe de trivselsudfordringer, som mange LGBT+ unge oplever. Ungdomsindsatsen fokuserer på tre indsatsområder: LGBT+ unge, det danske skolesystem og civilsamfundsorganisationer. Indsatsens arbejder med at sikre trygge LGBT+ fællesskaber, der kan være med til at forbygge mistrivsel hos LGBT+ unge og skabe øget forståelse og viden om LGBT+ unges trivsel og udfordringer.

Vores tilgang

SocialRespons tilvejebringer viden om indsatsens proces og udvikling, virkemidler samt resultater. Evalueringen tager sit udgangspunkt i et samspil mellem procesevaluering og virkningsevaluering. Evalueringsdesignet består af fire komponenter: projektleder-logbog, projektets egne data og registreringer, progressionsmålinger og interviews med både LGBT+ unge samt andre aktører.

Det leverer vi

SocialRespons leverer en evalueringsrapport, der præsenterer viden om projektets processer, virkemidler, værdiskabelse og virkning. Rapporten indeholder også opmærksomhedspunkter og udviklingspotentialer til LGBT+ Danmarks fremadrettede arbejde med målgruppen.