Tilbage LGBT

FART - Forøgelse Af Regnbuepersoners Trivsel

Kunde: LGBT Danmark År: 2019-2021 Finansieret af: Udenrigsministeriet, Ligestillingsafdelingen

LGBT Danmark har siden 1948 arbejdet for at gøre en forskel for LGBT-personer nationalt og internationalt. I 2019 iværksatte foreningen projektet FART – Forøgelse af Regnbuepersoners Trivsel, der dækker over en national indsats, hvis overordnede formål er at øge trivslen for danske LGBTI-personer. Forskning og undersøgelser viser, at LGBTI-personer lever med og i minoritetsstress, der udmønter sig i generelt dårligere trivsel, dårligere sundhedstilstand og større ensomhedsfølelse end resten af befolkningen. Ønsket med projektet er at skabe en positiv forandring for LGTBI-personer uden for storbyerne ved at tilbyde netværk og rådgivning, hvilket understøttes gennem organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af LGBTI netværk. Målet med projektet er, at LGBTI grupper og netværk skal være selvkørende på sigt.

Vores tilgang
SocialRespons gennemfører en virknings- og procesevaluering med fokus på projektets resultater og effekter, samt hvordan processen omkring projektet gennemføres, og om processen kan forbedres undervejs. Evalueringsdesignet er sammensat af indsamling af kvalitative data gennem interview med centrale aktører og brugere og logbøger udfyldt af projektleder, samt en analyse af projektets egne data i form af registreringer, mødereferater, undervisningsmateriale mv.

Det leverer vi
Undervejs vil viden fra analyse af indhentede data om projektets virkninger for brugerne blive overleveret mundtligt til projektgruppen samt eventuelle andre relevante aktører. Evalueringen afsluttes med en rapport, der formidler projektets resultater og kommer med ideer til forankring og videreudvikling af projektets mest succesfulde initiativer.