Tilbage Madfællesskaber med mening

Madfællesskaber med mening

Kunde: FødevareBanken  År: 2019-2021   Finansiering: Nordeafonden

FødevareBanken samarbejder med Boligselskabet Sjælland om at levere mad til almennyttige boligområder.
I et samarbejde over to år vil de to parter udvikle og afprøve madfællesskaber i boligselskabets almennyttige boligområder og herved nå ud til udsatte borgere i områderne. Gennem etablering af madfællesskaber drevet af frivillige og med mad fra Fødevarebanken får beboerne mulighed for at få billig mad og samtidig blive en del af nye fællesskaber i området. Fødevarebanken ønsker at udvikle et koncept for lokale madfællesskaber, som kan danne udgangspunkt for etablering af flere madfællesskaber i andre almennyttige boligområder.

Vores tilgang

SocialRespons evaluerer projektet på tværs af de involverede boligområder. Data vil blive indhentet blandt brugere, frivillige, samarbejdspartnere i boligområderne samt projektmedarbejdere. Evalueringens mål er at bidrage med viden om resultater for målgruppen og området, samt at sikre erfarings- og vidensopsamling, der kan bidrage til udvikling og udbredelse af konceptet omkring madfællesskaber. Evalueringen kombinerer virkningsevaluering og procesevaluering og har fokus på at synliggøre virkning og effekt, metoder og aktiviteter, udfordringer og muligheder samt skalering ift. andre boligområder.

Det leverer vi

SocialRespons afholder en workshop for projektdeltagere og samarbejdspartnere midtvejs i projektperioden og leverer en afsluttende rapport ved projektets afslutning. Workshoppen vil både formidle og diskutere resultater og udviklingspotentialer, som kan bidrage til udvikling og tilpasning af projektet. Den afsluttende rapport vil blive udarbejdet, så den bedst muligt kan bidrage til læring fremadrettet, og vil indeholde viden om hhv. resultater, vurdering af gennemførsel og anbefalinger til videre arbejde med konceptet.