ivermectina 0.6 solucion oral para que sirve ivermectina causa hepatite ivermectin tablets for humans scabies ibertimina comprar ivexterm
Tilbage Mit første job

Mit første job

Kunde: Skolen ved Sorte Hest År: 2019-2021 Finansieret af: A.P. Møllerske Støttefond

Skolen ved Sorte Hest har igangsat et fritidsjobprojekt, som nu skal implementeres på yderligere 10 dagbehandlingsskoler. Ønsket med projektet ’Mit første job’ er at hjælpe elever i udskolingen med at få og passe et fritidsjob som en del af deres skolegang, som skal bidrage til, at eleverne får skabt en selvfortælling, der involverer en fremtid på arbejdsmarkedet. Målgruppen for projektet er således børn og unge, der har forskellige sociale og/eller psykiske udfordringer, der betyder, at de har brug for særlig pædagogisk støtte i deres skolegang. Projektet bygger videre på erfaringer fra et pilotprojekt udført af og på Skolen ved Sorte Hest.

Vores tilgang
For at tilvejebringe den bedste og mest anvendelige viden, som kan komme projektet og feltet til gavn, anvendes evalueringstyperne virknings- og procesevaluering som har et fokus på hhv. resultater og effekter samt processen omkring projektet. Evalueringsdesignet sammensættes af opstarts- og løbende analyseworkshops, kvalitativ dataindsamling i form af interview og observation, logbog og dokumentation indhentet af projektet samt progressionsmåling og dialogværktøj til samtaler med elever. I evalueringen inddrages endvidere viden fra følgeforskning, der er tilknyttet projektet.

Det leverer vi
Viden og foreløbige resultater vil løbende blive formidlet til projektet ved to analyseworkshops samt i en midtvejsrapport, og på denne måde bidrage til læring. Evalueringen afsluttes med en evalueringsrapport, som indeholder resultater, vurdering af gennemførsel og anbefalinger til arbejdet med forankring og skalering af projektet.