Tilbage Naboven

Naboven skaber tryghed i boligområder

Kunde: Det Kriminalpræventive Råd År: 2019 Finansieret af: Trygfonden

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Trygfonden har siden 2012 samarbejdet om Nabohjælp for at bidrage til at skabe tryghed og mindske indbrud i boligområder. I 2019 blev der i den forbindelse igangsat en forsøgsordning under Nabohjælp med etablering af en ambassadørrolle, der fik navnet ‘Naboven’. Formålet med Naboven-konceptet er at rekruttere særligt dedikerede nabohjælpere, som vil påtage sig ekstra opgaver for at understøtte Nabohjælp i området.

Vores tilgang
SocialRespons har gennemført en undersøgelse af Naboven-konceptet ved brug af en kombination af flere forskellige metoder til at indhente viden omkring forsøgsordningen. Dette omfatter både dybdeundersøgelse via interview og deltagerobservation blandt en mindre gruppe nabovenner og breddeundersøgelse via spørgeskemaer.

Det leverer vi
Undersøgelsen er med til at sikre, at DKR opnår øget indsigt i hvor og hvordan nabovenner bedst muligt kan understøttes, hvordan de synes konceptet fungerer i praksis, herunder både hvordan og hvornår nabovenner tager opgaven på sig, og hvilke barrierer, der eksisterer for at kaste sig ud i rollens forskellige arbejdsopgaver. Det vil samlet set bidrage med indsigter og anbefalinger til det fremadrettede arbejde med at justere og udvikle konceptet. Undersøgelsen afsluttes med en rapport, der vil bestå af vidensopsamling fra undersøgelsen og anbefalinger til det fremadrettede arbejde med udvikling af naboven-konceptet.