Tilbage Nye veje til job

Nye veje til job

Kunde: DFUNK År: 2020-2021 Finansieret af: Tuborg Fondet

DFUNK vil med Nye veje til job udvikle en beskæftigelsesrettet indsats, der skal sikre øget adgang til kompetencesvarende jobs for unge med flygtningebaggrund. Helt konkret ønsker DFUNK gennem projektets aktiviteter at give de unge redskaber og kompetencer til jobsøgning, give virksomheder viden om de unges potentialer samt sikre bedre kommunikation mellem de unge og virksomheder.

Vores tilgang

SocialRespons gennemfører en virkningsevaluering og vidensopsamling af indsatsen med løbende fokus på sammenspil med projektgruppen omkring udvikling af metoder og materialer samt formidling af viden. Evalueringsdesignet er sammensat af kvalitativ dataindsamling blandt projektets aktører, en analyseworkshop med projektgruppen og andre relevante aktører, analyse af projektets egne data samt udarbejdelse af visualiseringer og modeller.

Det leverer vi

SocialRespons lægger vægt på et løbende tilbagespil af viden og resultater, via fx analyseworkshop og visualiseringer, med henblik på at bidrage til metodeudviklingen og tilpasning og justering af indsatsen undervejs. Den afsluttende evalueringsrapport vil synliggøre viden om virkemidler, resultater og virkninger af indsatsen samt pege på anbefalinger i forhold til den videre udvikling af indsatser på området.