Tilbage Pift 2.0

Et mentorprojekt for unge kvinder

Kunde: KVINFO og Foreningen nydansker År: 2017-2019 Finansieret af: VELUX FONDEN

PIFT er et mentortilbud til unge kvinder i alderen 15-30 år, som har alvorlige udfordringer i hverdagslivet og ikke formår at starte eller fastholde uddannelse, eller komme i beskæftigelse. De unge kvinder får tilbud om at mødes med en frivillig mentor i et forløb på 6-12 måneder. Mentor er en fortrolig voksen, og forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte unge.

 

Vores tilgang

Evalueringsdesignet er bygget om en metodetriangulering, hvor kvantitative data, der indsamles i projektet, undervejs bliver kvalificeret og yderligere suppleret af kvalitative data indhentet via workshops og kvalitative interview. I vores rolle som evaluator vil vi have fokus på hvordan og i hvilket omfang projektet har skabt resultater for målgruppen og samtidig have øje for forskellige elementer i projektet, der kan være afgørende for hvordan det lykkedes med at skabe resultater.

 

Det leverer vi

Gennem analyseworkshops med projektgruppen kvalificerer vi projektudviklingen. I en afsluttende afrapportering synliggør vi læring fra projektet samt resultater som de opleves af de samarbejdende kommuner og af målgruppen.