Tilbage Qnet

Qnet+ netværk for voldsudsatte kvinder

Kunde: Røde Kors År: 2019-2022 Finansieret af: Østifterne
Qnet er et frivilligbaseret netværk der hjælper voldsudsatte kvinder og børn efter et ophold på krisecenter. Målet med Qnet+ er at opstarte minimum 15 nye Qnet og samtidig styrke indsatsen på de eksisterende tilbud. Med projekt Qnet+ ønskes samtidig at dokumentere og synliggøre virkningen af indsatsen i Qnet, herunder hvilken betydning frivilligbaseret støtte kan have for kvinder og børn i netværkene. Dokumentation og vidensindsamling skal både give mulighed for at tilpasse og udvikle indsatsen og samtidig være med til at skabe viden og dialog om partnervold, og hvordan man fra et civilsamfundsperspektiv bedst muligt kan iværksætte støtte og hjælp til voldsudsatte kvinder.

Vores tilgang
Det er afgørende, at den viden, der udvikles i projektet, kommer feltet til gavn – også fremover. Dette skal evalueringen bidrage til. Det betyder, at foruden en systematisk evaluering af projektet og beskrivelse af de skabte resultater og effekten af indsatsen, vil evalueringsdesignet have læring samt udvikling og formidling af metoder og løsninger som et centralt element.

Det leverer vi
Med evalueringen får Røde Kors en systematisk evaluering og vidensopsamling af projekt Qnet+. Evalueringen vil synliggøre viden om resultater og effekt for målgruppen, bidrage med viden om metoder og virkemidler, samt pege på anbefalinger i forhold til udvikling og justering af indsatsen. Ud over den afsluttende evalueringsrapport lægger vi vægt på, at viden løbende synliggøres og formidles til projektets interessenter.