Tilbage ReDI School

ReDI School

Kunde: ReDI School År: 2020-2021 Finansieret af: VELUX FONDEN

ReDI School arbejder for at styrke IT-faglighed og kompetencer blandt etniske minoritetskvinder. ReDI School tilbyder et 12 ugers undervisningsforløb med IT-kurser på to forskellige niveauer: ét til kvinder med ingen eller få IT-kompetencer og ét til kvinder, der allerede har IT-kompetencer, men som ønsker at udvikle sig inden for et bestemt IT-område med henblik på at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Undervisningen foretages af frivillige personer fra IT-branchen. I forløbet tilbydes også fællesarrangementer, workshops og virksomhedsbesøg med henblik på at styrke kvindernes personlige og professionelle relationer for herved at øge deres jobmuligheder.

Vores tilgang
SocialRespons gennemfører en evaluering og vidensopsamling, som synliggør projektets resultater og virkning for målgruppen, bidrager med viden om projektets metode og virkemidler samt peger på opmærksomhedspunkter og anbefalinger i forhold til udvikling og udbredelse. Evalueringen består af fem komponenter: opstarts- og analyseworkshops undervejs i projektet, kvalitative interview og observation, evalueringsworkshop inspireret af MSC, spørgeskemaundersøgelse samt analyse af projektets egne data.

Det leverer vi
Løbende tilbagespil til ReDI School med resultater, så projektet får mulighed for at benytte denne viden til læring, udvikling og kvalificering af projektet. En afsluttende evalueringsrapport, der skal bidrage med læring til projektet og med viden til andre aktører, som arbejder inden for området. Rapporten vil indeholde visualiseringer af både resultater, metoder og anbefalinger til videre arbejde, som vil kunne bruges til at udbrede og kommunikere omkring projektet.