Tilbage Sportucation

Sportucation

Kunde: DGI År: 2019-2022 Finansieret af: Bikubenfonden

DGI ønsker med projektet ’Sportucation’ at identificere, teste og kvalificere indsigter fra foregående pilotforløb med aktiviteter for unge på kanten udført af to professionelle østjyske fodboldklubber. Resultaterne af de tidligere forløb har været, at unge, som var vurderet til ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, er kommet på ret køl, fordi de har fået mulighed for at udvikle sig og finde en vej gennem deres interesse for fodbold. Sportucations overordnede formål er, at unge i en udsat position styrker deres personlige, sociale og faglige kompetencer, deltagelse i fællesskaber og tro på fremtiden gennem et attraktivt koncept, der støtter dem i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Vores tilgang
SocialRespons evaluerer konceptet i Sportucation ved at kombinere procesevaluering med co-evaluering. Denne tilgang muliggør, at SocialRespons kan følge de unge og projektet, og løbende få viden, skabe læring og inddrage unge og projektdeltagere. Fokus i vidensindsamlingen er at få indsigt i forskellige aktiviteter og processer i tilknytning til projektet. Herunder viden fra de unge og aktører omkring de unge fra både fodboldklubberne, fra samarbejdspartnere i kommune og skole og fra de unges bredere netværk. Evalueringsdesignet er sammensat af læringsworkshops, kvalitativ dataindsamling i form af interview og deltagelse i arrangementer i projektet samt kvantitativ dataindsamling i form af registreringer og progressionsmåling for de unge.

Det leverer vi
SocialRespons afholder lærings- og analyseworkshops, der bl.a. fungerer som midtvejsevaluering af projektet og som dels kan implementeres i projektgruppens egen midtvejsevaluering og dels bidrager til udvikling af projektet. Evalueringen afsluttes med en rapport, som indeholder resultater fra hele projektperioden samt anbefalinger til det fremadrettede arbejde med konceptet samt opmærksomhedspunkter for forankring af indsatserne i fodboldklubber og med samarbejdspartnere.