pra serve a ivermectina ivermectina 12 ivermectin dosage dogs heartworm prevention ivermectin cat dose ivermectina en farmacia san pablo does ivermectin treat roundworms cual es la dosis de ivermectina para humanos
Tilbage Stemmer fra blokken

Stemmer fra blokken

Kunde: Turning Tables År: 2019-2024 Finansieret af: Bikubenfonden

Turning Tables har siden 2016 arbejdet for at forbedre livssituationen for børn og unge gennem brugen af kreative midler. Projektet ’Stemmer fra blokken’ handler om at udvikle og forankre ungedrevne kulturlaboratorier i udsatte boligområder, hvor unge kan skabe kunst og kulturoplevelser sammen med professionelle kunstnere samt optræde på fx Roskilde Festival. Med projektet ønsker Turning Tables at fremhæve alt det positive, de unge kan og vil, samt de unges blik på livet i Danmark.

Vores tilgang
Der vil i evalueringen være et skærpet fokus på, hvordan viden løbende kan omsættes og formidles både internt og eksternt, samt herunder på at udarbejde overblik og visualiseringer af resultater, metoder og virkemidler, der kan indgå i denne formidling. På denne baggrund anvendes et evalueringsdesign bestående af kvalitative interview, deltagerobservation, evalueringsworkshops, kvantitative data indsamlet via spørgeskema samt analyse af logbog og projektets egne data.

Det leverer vi
SocialRespons lægger vægt på et løbende tilbagespil af viden, fx via analyseworkshops, som kan omsættes og bruges til kommunikation og formidling omkring indsatsen. Evalueringen afsluttes med en evalueringsrapport, som synliggør viden om resultater og virkning for målgruppen, bidrager med viden om målgruppe, metode og virkemidler, herunder samarbejdet med andre aktører via det brobyggende element. Endelig vil rapporten pege på anbefalinger i forhold til udvikling, justering og forankring af indsatsen. Evalueringen vil samlet set bidrage til viden om, hvorvidt kreative alternative læringsrum bidrager til at styrke livsmestring samt job- og uddannelsestilknytning for unge i udsatte boligområder.