medicamento quanox para que sirve ivermectin drugbank ivermectina dosis sarna humanos how many mg of ivermectin for dogs ivermectine merck will ivermectin kill dogs
Tilbage Den Sociale Udviklingsfond – læringsforløb

Dokumentation skaber værdi i det daglige

Kunde: Den Sociale Udviklingsfond År: 2011-2017

Vi samarbejder med Den Sociale Udviklingsfond (landsdækkende fond med 23 afdelinger på specialiserede socialområde) om et lærings- og udviklingsforløb for deres medarbejderne. Forløbet skal sikre, at arbejdet med dokumentation i SUF skaber værdi i praksis – både for medarbejderne, de mennesker, der er indskrevet, og for samarbejdspartnere. Der er i forløbet tre elementer der er gennemgående:

Inddragelse af alle
Alle medarbejdere har deltaget i et 2-dages seminar, så de har et fælles udgangspunkt for arbejdet med dokumentation. Afdelingerne har formuleret egne målsætninger for dokumentationarbejdet.

Fælles værdisæt
SUF består af afdelinger, der arbejder med forskellige målgrupper og fokusområder. Derfor er der lagt vægt på fælles retningslinjer for dokumentationsarbejdet samt et fælles værdisæt i forhold til dokumentation.

Forankring gennem nøglepersoner
SUF har en række nøglepersoner i forhold til arbejdet med dokumentation. De sikrer, at indsatserne bliver videreført og forankret i de enkelte afdelinger. Nøglepersonerne indgår i et netværk, der mødes løbende til sparring og kompetenceudvikling.