Tilbage Unge i landsbyklynger

Unge i landsbyklynger

Kunde: DGI År: 2018-2021 Finansieret af: VELUX FONDEN
Med konceptet ”Unge i Landsbyklynger” ønsker DGI at styrke ungdomslivet i landkommuner, ved at etablere lokale ungefællesskaber for 16-25 årige. Projektet skal engagere en gruppe unge med bred social baggrund, ved at klæde dem på med ressourcer og netværk, der gør dem i stand til at tage aktivt medejerskab og etablere ambitiøse og varige fællesskaber i deres område. Potentialet for forankring understøttes ved at projektet organiseres som en del af etablerede landsbyklynger. SocialRespons bidrager med løbende evaluering og redskaber til test af konceptet i fem landsbyklynger og ved et forsøg med salg til en sjette klynge.

Vores tilgang
Gennem afholdelse af opstartsworkshops, kortlægning og udarbejdelse af et ressourceatlas etableres en baseline for eksisterende handlemuligheder og deltagelsesformer hos de unge. Dataene i denne foranalyse indsamles ved hjælp af forskellige kvalitative metoder, som sammen kan give et ’tykt’ og nuanceret billede af indikatorerne for de forandringer, projektet ønsker at skabe. Evalueringen vil have et særligt blik for de deltagende unges læring og udvikling ift. kompetencer, viden, handlekraft og tilhørsforhold til fællesskaber og til lokalområdet. Derudover vil der være fokus på metodeudviklingen og hvordan de konkrete initiativer og aktiviteter, der kommer ud af indsatsen kan skaleres og forankres.

Det leverer vi
Evalueringen overleveres løbende i form af oplæg til analyseworkshops og læringsmøder bl.a. med projektgruppen. Således fungerer læringsmøderne som et feedback-redskab, der kan være med til at synliggøre, hvor der kan foretages ændringer eller justeringer undervejs, samt bidrage til den endelige metodeudvikling og konceptualisering.
De væsentligste produkter vil være: