vermectin tabletas ivermectina comprar farmacia espaa ivermectin para que se utiliza ivermectina criança pode tomar ivermectina con 4 tabletas precio ivermectin dr kory does ivermectin kill tapeworms in goats what does ivermectin do for rosacea
Tilbage Unge mænd med mål

Forankringsperspektiver for mentorprojekt

Kunde: Det Boligsociale Fællessekretariat i Køge  År: 2016

For Det Boligsociale Fællessekretariat i Køge udarbejdede vi en evaluering med fokus på forankring af mentorprojektet “Unge mænd med mål”. Projektet var målrettet unge mænd i fire almennyttige boligområder i Køge, der alle er del af den boligsociale helhedsplan. Formålet med mentorprojektet var at understøtte de mændene i deres valg af uddannelse, deres deltagelse på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Projektet skal bidrage til, at den næste generation af voksne og forsørgere deltager som aktive medborgere i samfundet -og ikke står uden for arbejdsmarkedet.

Vores tilgang:

Gennem gruppeinterviews med 15-20 unge mænd, projektets mentorer og en række eksterne interessenter evaluerede SocialRespons projektets resultater. Derudover udarbejdede SocialRespons en kortlægning af projektets samarbejdspartnere og gennemførte syv interviews med aktuelle samarbejdspartnere.

Det leverede vi:

Evalueringen blev udarbejdet som en co-evaluering, hvor de unge mænd blev inddraget i flere dele af projektet. Som en del af evalueringsforløbet faciliterede vi en workshop med ledere og mentorer. Evalueringsrapporten belyser både resultater og forankringsperspektiver. Se evt. rapporten her.