Tilbage Vi passer børn

Jobparathed for piger på Nørrebro

Kunde: FRAK År: 2018-2021 Finansieret af: Novo Nordisk Fonden

FRAK, Os på Mimersgade, NørreBrobyggerne og ungdomsskolen København samarbejder med projektet ’Vi passer børn’ om at styrke udsatte pigers muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. De vil derfor i perioden medio 2018- medio 2021 arbejde for at skabe børnepasser-fritidsjobs til piger fra udsatte familier. Der skal i perioden bl.a. rekrutteres piger til indsatsen, laves undervisningsforløb med pigerne, matches med familier på Nørrebro, og af en mentor arbejdes der koblende mellem pigerne og familierne. Ønsket med projektet er at give pigerne en fritidsjobsindtægt og arbejdserfaring samt et blik for andre måder at være kvinde og familie på, end det de kender.

Vores tilgang
Evalueringens formål vil primært være projektets virkning og oplevede udbytte for fritidsjobbere og familier. Der gennemføres en kombination af formativ procesevaluering og virkningsevaluering af indsatsen med henblik på at sikre læring og udvikling gennem løbende opfølgning på væsentlige resultater og fund. Evalueringsdesignet er sammensat af kvalitativ dataindsamling i form af interviews, spørgeskema samt deltagelse i relevante arrangementer.

Det leverer vi
Viden og foreløbige resultater vil blive overleveret til projektet undervejs igennem løbende sparring mellem evaluator og projektgruppe. Herudover vil viden fra evalueringen blive overleveret i rapportform ved projektets afslutning. Afrapporteringen udarbejdes så den bedst muligt kan bidrage til læring og vil derfor indeholde hhv. resultater, vurdering af gennemførsel og anbefalinger til videre arbejde.