ivermectin safe for humans securo ivermectina 6 mg donde comprar ivermectin buy online south africa ivermectina dosis en humanos gotas dosis recomendada de ivermectina en niños bula do revectina
Tilbage VOKS

VOKS - rummeligt arbejdsfælleskab

Kunde: Albertslund Boligsociale Center År: 2019-2022 Finansieret af:
VELUX FONDEN

Med projektet ønsker VOKS at afprøve socialøkonomi som metode til at skabe udvikling i et alment boligområde, inkludere borgere i en socialt udsat situation og skabe solid forankring af den socialøkonomiske virksomhed. Det er projektets ambition at inspirere andre udsatte boligområder og sikre opstart af flere socialøkonomiske virksomheder.

Vores tilgang
SocialRespons gennemfører en virkningsevaluering og vidensopsamling af projektet med et skærpet fokus på, hvordan viden løbende kan omsættes og formidles både internt og eksternt. Evalueringsdesignet er dermed sammensat af løbende analyseworkshops med projektets aktører, kvalitativ dataindsamling blandt ansatte i forløb, samarbejdspartnere og andre lokale aktører, progressionsmåling via spørgeskemaer og inddragelse af data om ansatte i forløb, samt analyse af projektets egne data.

Det leverer vi
Den afsluttende evalueringsrapport vil synliggøre viden om resultater og effekt for målgruppen og området generelt, bidrage med viden om metoder og virkemidler, samt pege på anbefalinger i forhold til udvikling og justering af projektet. Evalueringen vil således samlet set bidrage til viden om, hvilke virkemidler, der skal bruges i arbejdet med at starte og drive en økonomisk bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, der skaber positive resultater for målgruppen og området.