Tilbage

Styrket indsats mod menneskehandel

En evaluering af Røde Kors' arbejde med menneskehandel blandt uledsagede mindreårige

Målsætningen med den styrkede indsats har været at udvikle screeningsarbejdet målrettet uledsagede mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet, herunder at afprøve metodiske tilgange til screening og identifikation af ofrene. Dette udviklings- og afprøvningsarbejde har haft som formål dels at afdække, hvor udbredt menneskehandel er i målgruppen og dels at identificere og hjælpe uledsagede mindreårige asylansøgere, som er ofre for menneskehandel, så de får den støtte og beskyttelse, som de er berettigede til i henhold til Børnekonventionen og regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Dette er en evaluering udarbejdet af SocialRespons for Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet. Formålet med evalueringen er, at undersøge hvordan og hvorvidt Røde Kors er lykkedes med at implementere indsatsen og dermed har skabt forandring i det daglige arbejde med uledsagede mindreårige ofre for menneskehandel.

Herunder har vi undersøgt, hvilken betydning projektet har haft for Røde Kors’ organisering og arbejdsgange i forhold til screeningsarbejdet, og dermed hvilke resultater indsatsen har skabt, hvilke barrierer der ses i det daglige arbejde med mindreårige ofre for menneskehandel, samt hvilke virkemidler i indsatsen der har været væsentlige for at skabe resultater.

Anbefalinger og forandringspotentialer i forhold til implementering og udbredelse i praksis har været centrale for evalueringens løbende overlevering af viden til projektledelse og anbefalinger til det fremadrettede arbejde med menneskehandel i Røde Kors vil også fremgå af rapporten.