can ivermectin sheep drench be used on goats ivermectin us ivexterm precio isseg can we use ivermectin in pregnancy ivermectin malaysia pharmacy ivermectina imss is ivermectin produced in south africa who manufactures ivermectin in australia

Når socialøkonomi løfter et byområde

Eksempler på, evaluering af og anbefalinger til socialøkonomi som greb til byudvikling

Hvordan kan socialøkonomi bidrage til byudvikling? Det undersøger SocialRespons i denne evaluering af Opdrift, som er en indsats under Københavns Kommunes områdefornyelse i Fuglekvarteret. Publikationen, som er udgivet af Områdefornyelse Fuglekvarteret, præsenterer ni eksempler på lokale partnerskaber mellem virksomheder og sociale aktører i kvarteret og viser, hvordan Opdrifts værktøjer (bl.a. pulje og netværksfacilitering) har bidraget til, at partnerskaberne og deres initiativer skaber værdi for kvarteret. Publikationen indeholder også konkrete anbefalinger til arbejdet med socialøkonomi som greb til byudvikling.