Tilbage Nye metoder til marginaliserede unge

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Københavns Kommune og UCC startede de i 2014 en anderledes indsats med en gruppe marginaliserede unge mænd i det udsatte boligområde Urbanplanen på Amager. Resultatet blev bl.a., at unge med nogle af de største barrierer for at deltage i samfundet, dedikerede sig over en periode på næsten et år til et ALL IN-forløb.

De sidste mange år har en konstant andel på mellem 15-17% af hver ungdomsårgang i Danmark været ramt af eller i risiko for at blive ramt af sociale problemer. Det er et billede på et samfundsproblem. Der er brug for at udvikle ny viden og nye prakisser i arbejdet med disse unge og lade erfaringerne inspirere, påvirke og forandre fremtidens politikker og indsatser på det sociale område, så de bliver til gavn for alle unge. Det håber vi, denne rapport kan bidrage til.

I publikationen kan du se konkrete eksempler på, hvordan en ny tilgang til arbejdet med marginaliserede unge er blevet praktiseret og hvilke resultater, det har skabt. Derudover kan du læse om en række tværgående temaer og udviklingspotentialer, som kan inspirere det videre arbejde med samskabelse og innovation på området.