comprar revectina portugal raoult ivermectine tratamento de ivermectina ivermectina en gotas dosis ivermectine msd ivermectina y diarrea
Tilbage Nye metoder til marginaliserede unge

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

Helhedsplanen i Urbanplanen startede i 2014 en anderledes indsats med en gruppe marginaliserede unge mænd i det udsatte boligområde Urbanplanen på Amager. Resultatet blev bl.a., at unge med nogle af de største barrierer for at deltage i samfundet, dedikerede sig over en periode på næsten et år til et ALL IN-forløb.

De sidste mange år har en konstant andel på mellem 15-17% af hver ungdomsårgang i Danmark været ramt af eller i risiko for at blive ramt af sociale problemer. Det er et billede på et samfundsproblem. Der er brug for at udvikle ny viden og nye prakisser i arbejdet med disse unge og lade erfaringerne inspirere, påvirke og forandre fremtidens politikker og indsatser på det sociale område, så de bliver til gavn for alle unge.

All In udspringer af en akutindsats i form af en nedrivning af det lokale 18+ værested. I dag har All In udviklet sig til et større projekt, der søger at skabe faglig udvikling hos samtlige aktører på ungeområdet på Amager. All In står for Amager ungeråd – Ama’r Youngsters, Bibliotekscaféen på Solvangsbiblioteket, Hands on på Højdevangsskolen og fremtidsværksted for 18+ (x-mændene).

Projektet bidrager til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt til nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. Gennem radikal borgerinddragelse i eksempelvis fremtidsværksteder er målet, at unge selv skal være primus motor i at skabe løsninger på ungeområdet.

I et tæt samarbejde med Helhedsplanen i Urbanplanen gennemførte SocialRespons et co-evalueringsforløb med henblik på udvikling og forankring af All In-metoden. SocialRespons indgik som en del af projektets styregruppe for at sikre de bedste betingelser for medudvikling og sparring.

Rapporten bidrager til udviklingen af ny viden og praksisser i arbejdet med unge, med et ønske om at lade erfaringerne inspirere, påvirke og forandre fremtidens politikker og indsatser på det sociale område, så de bliver til gavn for alle unge.

I publikationen kan du se konkrete eksempler på, hvordan en ny tilgang til arbejdet med marginaliserede unge er blevet praktiseret og hvilke resultater, det har skabt. Derudover kan du læse om en række tværgående temaer og udviklingspotentialer, som kan inspirere det videre arbejde med samskabelse og innovation på området.