Tilbage All In – metodeudvikling på ungeområdet

Et oplæg til fremtidens ungearbejde

SocialRespons har i samarbejde med Helhedsplanen i Urbanplanen gennemført et co-evalueringsforløb. Den afsluttende rapport bidrager med ny viden og praksisser i arbejdet med unge.

All In udspringer af en akutindsats i form af en nedrivning af det lokale 18+ værested. I dag har All In udviklet sig til et større projekt, der søger at skabe faglig udvikling hos samtlige aktører på ungeområdet på Amager. All In står for Amager ungeråd – Ama’r Youngsters, Bibliotekscaféen på Solvangsbiblioteket, Hands on på Højdevangsskolen og fremtidsværksted for 18+ (x-mændene).

Projektet bidrager til udvikling og forankring af en ny helhedsorienteret ungeindsats samt til nye metoder i arbejdet med marginaliserede unge. Gennem radikal borgerinddragelse i eksempelvis fremtidsværksteder er målet, at unge selv skal være primus motor i at skabe løsninger på ungeområdet.

I et tæt samarbejde med Helhedsplanen i Urbanplanen gennemførte SocialRespons et co-evalueringsforløb med henblik på udvikling og forankring af All In-metoden. SocialRespons indgik som en del af projektets styregruppe for at sikre de bedste betingelser for medudvikling og sparring.

Rapporten bidrager til udviklingen af ny viden og praksisser i arbejdet med unge, med et ønske om at lade erfaringerne inspirere, påvirke og forandre fremtidens politikker og indsatser på det sociale område, så de bliver til gavn for alle unge.