Beboerfortællinger Møllergården

Perspektiver og anbefalinger til Møllergården – et botilbud under socialpsykiatrien Høje Taastrup.

Socialpsykiatrien i Høje Taastrup kommune ønskede et systematisk fokus på beboeres oplevelser af de enkelte bomiljøer i kommunen for at sikre kvalitet i deres tilbud. Vi havde med disse analyser et særligt fokus på kriterierne opstillet i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. I alt har vi lavet beboereanalyser på 6 botilbud i Høje Taastrup kommune.